Xi nhan Crypton X 135 Hy Lạp

Phuộc trước, heo, pas đĩa 135LC Malaysia

Full mặt nạ, xi nhan 135LC 2016

Đĩa trước F.A.R 267mm Taiwan

Đồng hồ 135LC Malaysia

Đồng hồ 135LC 2016 Malaysia

Full mặt nạ, xi nhan 135LC 2014